Jesteśmy przedsiębiorcami Aggeo

ze wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel
Jesteśmy przedsiębiorcami ze wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel, którzy łączą się wartościami w swoich przedsięwzięciach, przedsiębiorstwach, aby żyć ewangelicznymi przesłaniami naszego Pana. Poprzez realizowany na różne sposoby projekt Aggeo chcemy wprowadzać w świat ekonomii biblijne zasady pomyślności, będące Bożym darem, którym chcemy dzielić się ze wszystkimi, aby „nikt nie cierpiał niedostatku” por. Dz 4;32-35.

Pomysł Aggeo jest konkretnym sposobem przeżywania naszej wiary w świecie biznesu. Zrodził się on z intuicji O. Ricardo – założyciela Koinonii Jan Chrzciciel, nawiązując do biblijnego proroka Aggeusza.

Imię Aggeo (włoskie brzmienie imienia Aggeusz) nosił biblijny prorok, który zachęcał lud do odbudowy Świątyni. Budowanie Domu Pana we wszystkich jego elementach – rodzina, wspólnota, przedsiębiorstwo – jest również celem naszego przedsięwzięcia.

„Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom…  Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto … Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej…”

Ag 2;6-8

O. Ricardo – założyciel Koinonii Jan Chrzciciel

Filary AGGEO

FORMACJA

Dzisiaj potrzebujemy nowych przedsiębiorców na nowe czasy. Formacja duchowa i biblijna jest podstawą naszego funkcjonowania jako przedsiębiorcy Aggeo, chcemy czerpać ze „ŹRÓDŁA” którym jest nasz Pan Zbawiciel.

Przeczytaj więcej

MOTYWACJA

Nasze wspólne dzielenie się obecnością Pana w życiu i biznesie daje nam motywacje do pracy. Posłuchaj świadectw przedsiębiorców z Aggeo, którzy będąc członkami wspólnoty prowadzą z sukcesem swoje firmy zgodnie z wartościami ewangelicznymi.

Strefa świadectw

WSPARCIE

W ramach Akademii Przedsiębiorcy Aggeo dzielimy się specjalistyczną i ekspercką wiedzą z różnych dziedzin prowadzenia nowoczesnej firmy. To jeden z elementów wsparcia przedsiębiorców w Aggeo.

Akademia przedsiębiorcy

SZCZODROŚĆ

Wierzymy, że Bóg obdarzył nas odpowiednimi talentami i zdolnościami do pomnażania, dlatego chcemy się dzielić tym co On nam daje. Dziesięcina, którą Jemu oddajemy jest naszym świadectwem wierności. 

Księga Malachiasza 3, 10-12


Potrzebujesz wiedzieć więcej o Aggeo napisz do nas biuro@aggeo.pl