Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje po akceptacji dla nowych użytkowników, a od 1 listopada 2022 r. dla obecnych użytkowników.

Informacje, Które Zbieramy

Niniejsze powiadomienie dotyczy wszystkich informacji zebranych lub przesłanych na stronie internetowej Ultimate Member Group Ltd. Na niektórych stronach możesz zamawiać produkty, składać wnioski, pisać komentarze, przesyłać informacje za pośrednictwem formularzy Kontakt/Wsparcie/Inne oraz rejestrować się, aby otrzymywać materiały marketingowe i aktualizacje. Rodzaje danych osobowych gromadzonych na tych stronach mogą obejmować:

 • Nazwa
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP

Informacje, które udostępniamy

Nie udostępniamy Twoich informacji ani danych stronom trzecim, z wyjątkiem następujących ograniczonych okoliczności:

 • Dostarczaj i pomagaj nam śledzić nasze treści marketingowe i reklamowe.
 • Zarządzaj naszymi usługami sprzedaży i obsługi klienta
 • Pomóż nam śledzić wskaźniki sukcesu konwersji witryny.

Zawieramy z partnerami warunki poufności i przetwarzania danych, aby upewnić się, że przestrzegają oni wysokiego poziomu poufności i najlepszych praktyk w zakresie standardów prywatności i bezpieczeństwa oraz regularnie dokonujemy przeglądu tych standardów i praktyk.

Musimy również udostępniać informacje lub dane, aby:

 • spełniają wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje, procedury prawne lub wykonalne żądania rządowe.
 • egzekwować obowiązujące zasady, w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń.
 • wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi.
 • chronić przed szkodą dla praw, własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników, społeczeństwa lub członka Ultimate i/lub zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo.

Jak Wykorzystujemy Informacje

Przykłady wykorzystania danych osobowych obejmują:

 • Aby odpowiedzieć na zapytania i zapewnić obsługę klienta;
 • Wysyłanie komunikacji marketingowej;
 • Aby ulepszyć lub zmodyfikować nasze usługi;
 • Aby przeprowadzić zagregowaną analizę i opracować business intelligence, które pozwolą nam działać, chronić, podejmować świadome decyzje i raportować wyniki naszej działalności.

Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo danych

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystanie informacji, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online.

Wyłączanie i włączanie plików cookie

Możesz akceptować lub odrzucać pliki cookie, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności dzieci

Ochrona Prywatności bardzo młodych jest szczególnie ważna. Z tego powodu nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na naszej stronie internetowej od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat, a żadna część naszej witryny nie jest tak skonstruowana, aby przyciągać osoby poniżej 13 roku życia.

Jak uzyskać dostęp lub poprawić swoje informacje

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych osobowych, które zbieramy online i przechowujemy, wysyłając e-mail support@aggeo.pl. aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem dostępu lub wprowadzeniem poprawek. Stosujemy tę procedurę, aby lepiej chronić Twoje informacje. Możesz poprawić błędy faktyczne w swoich danych osobowych, wysyłając nam prośbę, która w wiarygodny sposób pokazuje błąd.

Twoje prawa

Niektórzy z państwa (w szczególności użytkownicy europejscy) mają określone prawa do uzyskania informacji o tym, czy przechowujemy ich dane osobowe, dostępu do danych osobowych, które posiadamy na ich temat, oraz do uzyskania ich korekty, aktualizacji, zmiany lub usunięcia w odpowiednich okolicznościach. Niektóre z tych praw mogą podlegać pewnym wyjątkom lub ograniczeniom. Odpowiemy na Twoją prośbę o skorzystanie z tych praw w rozsądnym terminie (i we wszystkich przypadkach w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku).

 • Prawa, do których jesteś uprawniony, to:
 • Prawa dostępu do danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do wycofania zgody
 • Prawa do przenoszenia danych

Zmiany w naszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zidentyfikujemy zmiany, które wprowadziliśmy na tej stronie. W okolicznościach, w których zmiana znacząco zmieni sposób, w jaki zbieramy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub dane, wyślemy powiadomienie o tej zmianie do wszystkich posiadaczy naszych kont.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, wyślij nam e-mail na adres support@aggeo.pl.